Werkwijze PK Mediatio

Intake

De intake is vrijblijvend en kosteloos.

Tijdens de intake zal ik kort kennismaken en de procedure met u doorspreken. Ook is er voldoende ruimte voor vragen. Tarief, bijkomende kosten, locatie en geschatte duur van de mediation zijn onderdeel van de intake. De inhoud van het conflict wordt pas tijdens de eerste mediationbijeenkomst besproken.

Start mediation

Een mediation start zodra er door beide partijen en de mediator een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. Hierin spreken partijen af dat zij zich zullen inspannen om het conflict door middel van mediation op te lossen.

De mediation vindt plaats op een vooraf afgesproken datum, tijdstip en neutrale locatie. Een gesprek duurt maximaal anderhalf uur. De praktijk leert dat er gemiddeld na drie gesprekken resultaat wordt bereikt.

Afsluiting

Het is de taak van de mediator om de afspraken van partijen goed vast te leggen in een overeenkomst. Mochten partijen er samen niet uitkomen met mediation dan bepalen partijen zelf hoe ze verder willen en wat de vervolgstappen zijn.